WYCINANIE NAKLEJEK W FOLII SAMOPRZYLEPNEJ

Home/Usługi/Wycinanie w folii/Wycinanie naklejek

Kilka ważnych informacji:

W celu wycięcia naklejki w folii samoprzylepnej, należy pamiętać o podstawowych zasadach przygotowywania prac w trybie wektorowym (inaczej: w krzywych zbudowanych z punktów wg. układu współprzędnego XY). Takie pliki możemy wykonać w programach typu: CorelDraw (*.cdr, *.cmx, *.plt)), Illustrator (*.ai, *.eps, *.ps), AutoCAD (*.dxf, *.dwg). Krzywe opisane według podstawowych wzorów geometrii, są w pełni skalowalne – w odróżnieniu od pikseli bitmapy (plików graficznych opartych na rastrowej mapie bitowej (*.jpg, *.tif, *.psd).

bitmapa

bitmapa

wektor

wektor

Pliki wektorowe (*.cdr, *.cmx, *.plt, *.ai, *.eps, *.ps, *.dxf, *.dwg)
– węzły (punkty) krzywej połączone, tworząc zamknięty układ
– teksty zamienione na krzywe

Skala 1:1 (ewentualnie podanie szerokości i wysokości obiektu, lub innej zachowanej skali)

Kolor i rodzaj folii (dokładne określenie rodzaju i koloru folii, na bazie dostępnego na stronie wzornika)

wydruki_obrys

Wycinanie naklejek drukowanych

Druk ploterowy umożliwia ustawienie dowolnych naklejek z możliwością dodania znaczników do cięcia. Takie znaczniki (czasem przez niektórych nazywane markami lub paserami) zapewniają wskazanie dla wyznaczenia obszaru cięcia ploterowego.Warstwa z obrysem linii cięcia, zapisana jest w programie wektorowym tj. CorelDraw, Illustrator, itp. Linia cięcia musi być ustawiona symetrycznie względem drukowanej naklejki, jak i współgrać ze znacznikami. Jakakolwiek rozbieżność w ustawieniu naklejki i obrysu do cięcia, powoduje błąd wycinania. Oczywiście należy również pamiętać, o ewentualnych odchyłkach. Cięcie po obrysie zapewnia dużą precyzję, ale także w tej technologii należy pamiętać o panujących normach.

I tak, dla mniejszych naklejek tj. do 50cm długości , ustawiamy znaczniki 5-8mm, powyżej (również przy prostych kształtach naklejki 20-50cm) stosowane są znaczniki do cięcia 10mm. Grubość znaczników ustawiamy proporcjonalnie w zależności od wielkości, przyjętym standardem jest 0,4mm.Bardzo ważne jest by ustalony obszar do cięcia, zawierał się w prostokącie o nominalnych wymiarach. Dla przykładu, stosując znaczniki 10mm, zaokrąglamy pole wycinania do wymiarów nominalnych dla 10mm – (wymiar 345mm powiększamy do 350mm).

Kolejny krok to nadlewki w celu wyeliminowania ew. tzw. blików (maskowania przesunięć podczas cięcia). Przesunięcia, mogą oscylować od 0,1mm do 2-5mm – również zależy to od tego jak wielki jest jeden obszar ze znacznikami. Zalecamy ustawianie mniejszych zbiorów powtarzalnych naklejek. Czym większy obszar znaczników (odległość pomiędzy znacznikami), tym większe prawdopodobieństwo dużych odchyłek cięcia.