Media Plastyk Sp. z o.o.

ul. Suwak 4

02-676 Warszawa

tel. 22 240 46 45

kom. 798 326 326

biuro@mediaplastyk.pl

NIP 952-20-11-705

REGON: 140837100

KRS: 0000270646